یکی از سایت های طراحی شده توسط تیم مدیر آبی ، سایت چهار زبانه آندیامهر پارسیان می باشد .

سایت شرکتی چهار زبانه ، که قابلیت ارتقاء به فروشگاه اینترنتی را نیز دارا می باشد .