سایت بای تو بای نیز یکی دیگر از سایت هایی است که با یک قالب ساده و آماده وردپرس به زبان انگلیسی طراحی شده است .

این سایت نیز قابلیت ارتقاء به فروشگاه اینترنتی را دارد .