همانطور که می دانیم امروزه طراحی سایت ، یکی از دغدغه های اصلی کسب و کار های سنتی به حساب می آید .

در سال های اخیر علاوه بر نیازی که از قبل برای کسب و کارها جهت ارتقاء به آنلاین شدن وجود داشت ،

وجود بیماری کرونا نیز مزید بر علت شده و بیش از پیش صاحبان کسب و کار های سنتی را بر آن داشت

تا بیشتر از قبل به فکر مدرن کردن و آنلاین کردن تجارت خود باشند .

از این رو طراحی سایت و فراگرفتن آموزش های مقدماتی برای راه اندازی کسب و کار و فروشگاه آنلاین در تمامی شاخه های تجاری ،

امری غیر قابل انکار به حساب می آید.

ما در مدیر آبی علاوه بر قرار دادن این آموزشها برای افراد علاقه مند ،

ترتیبی داده ایم تا افراد مختلف در هر شاخه ای از کار خود و همچنین با هر بودجه ای که در اختیار دارند و می توانند در این راه خرج نمایند ،

پلن های متفاوتی را در طراحی نمودیم ، تا هر شخص یا شرکتی ،

با هر میزان بودجه ای که دارد بتواند یک سایت برای آنلاین کردن فعالیت شغلی خود ، داشته باشد .